+3676/424-133

+3676/424-012

pmhivatal@tiszaalpar.hu

TISZAALPÁR

NAGYKÖZSÉG

Polgárőrség


A Tiszaalpár Polgárőrség önálló jogi személy, a Bács – Kiskun Megyei Polgárőr Szerveztek Szövetsége társult tagja, önálló ügyintéző és képviseleti szervvel, költségvetéssel és nyilvántartott tagsággal rendelkező, az Alkotmányban biztosított egyesülési jog alapján szerveződő, hatósági joggal nem rendelkező, önkéntes társadalmi önvédelmi szervezet.

Megalakulásának időpontja: 1997.

Bírósági bejegyzés:  PK. 60.065/1997/8   1453 nyilvántartási számon.

Jelenleg 64 fős létszámmal dolgozik célja megvalósítások.

Az egyesület célja, hogy Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területén a bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása érdekében, személy – és vagyonvédelem biztosításához a bűncselekmények megelőzéséhez, valamint a lakosság és a bűnüldöző szervek együttműködésének erősítésében közreműködjön.

2010.11.27.

Skip to content