+3676/424-133

+3676/424-012

pmhivatal@tiszaalpar.hu

TISZAALPÁR

NAGYKÖZSÉG

Pályázati kiírás védőnő munkakör betöltésére


Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület – Tiszaalpár

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A pontja alapján

pályázatot hirdet

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület – Tiszaalpár

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben előírt védőnői, iskola- egészségügyi feladatok ellátása Tiszaalpár II. sz. védőnői körzetben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata nyilvános ülésen történő tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vancsura István polgármester nyújt, a 06-30-255-4495 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület – Tiszaalpár címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1183-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

vagy

 • Elektronikus úton dr. Menyhárt Anett jegyző részére a pmhivatal@tiszaalpar.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: dr. Vancsura István polgármester vagy dr. Menyhárt Anett jegyző vagy Borvák Erzsébet aljegyző, Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, mely fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. Próbaidő tartama négy hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 10.

 

2017.04.10.

Skip to content