+3676/424-133

pmhivatal@tiszaalpar.hu

TISZAALPÁR

NAGYKÖZSÉG

Fenntartói közlemény az óvodai beiratkozásról


A 2024/2025. nevelési évre az Önkormányzat által fenntartott Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába a beiratkozási időpontok az alábbiak:

 2024. április 29-én (hétfő) 800-1600 óráig
és
2024. április 30-án (kedd) 800-1600 óráig.

A fenti időpontban lehet beíratni azokat a gyermekeket, akik harmadik életévüket 2024. augusztus 31-ig betöltik, valamint akik a 2024/2025. nevelési év során töltik harmadik életévüket.

Kérjük az óvoda telefonszámán időpont egyeztetését.

Telefonszám: +3630-6279231            +3676-424-940

Beiratkozás helye:    Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda

Tiszaalpár, Ady Endre u. 40. (vezetői iroda)

A felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2024/2025-ös nevelési évre történik.

A nevelési év kezdő napja 2024. szeptember 1., utolsó napja 2025. augusztus 31.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)  8.§ (1) alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Nkt.  8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2).bek. szerint A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodaigazgatót.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ szerint, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el.

A Nkt. 49. § (3) bek. alapján az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Az óvoda felvételi körzete: Tiszaalpár nagyközség közigazgatási területe.

Az óvoda azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és oktatását is folytatja, akiknek integrált nevelése az óvoda alapító okiratában rögzítettek alapján az intézményben megoldható. (Az intézmény alapító okirata megtekinthető a www.tunderrozsaovoda.hu honlapon).

A felvételi eljárás eredményéről az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napon – 2024. május 30-ig – belül írásban értesíti az érintetteket. A felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban (kérésre elektronikus formában), a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a fenntartó önkormányzat jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó intézményvezető részére kell átadni (Nkt. 37. §). Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Beiratkozáshoz szükséges okmányok:

  • A szülő személyi igazolványa
  • lakcímkártyája
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím- és TAJ kártyája,

valamint

(amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi okmányok):

  • Nem magyar állampolgár esetében tartózkodásra jogosító okmányok
  • szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás
  • 3 vagy több gyermek esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat
  • Szakértői bizottság által kiállított szakvélemény a gyermek eltérő fejlődési ütemének igazolására (amely az intézménykijelölést is tartalmazza).

 

Tiszaalpár, 2024. március 27.

Menyhárt Anett                                                            
jegyző                                                                   

A teljes dokumentum ide kattintva letölthető!                                     

2024.03.27.

Megszakítás

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás