+3676/424-133

pmhivatal@tiszaalpar.hu

TISZAALPÁR

NAGYKÖZSÉG

Gyermekjóléti Szolgáltatás


Célja: A gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség megszűnését, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzését, illetve a családjából kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezésének elősegítését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: 

 • A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
 • A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.
 • A válsághelyzetben levő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátásokhoz történő hozzájutásának szervezése.
 • Szabadidős programok szervezése.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

 • Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben.
 • Veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése.
 • Az 1997. évi XXXI. tv-ben meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.
 • Tájékoztatás az egészségügyi intézményekben működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
 • Iskolai szociális munkát biztosíthat.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

 • A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családsegítés) elősegíteni a gyermek problémának rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.
 • A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás esetében.
 • Kezdeményezni:
  - gyermekjóléti alapellátások igénybevételét
  - szociális alapszolgáltatások igénybevételét
  - egészségügyi ellátások igénybevételét,
  - pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét
 • Javaslatot tenni:
  - a gyermek védelembe vételére
  -  hatósági intézkedésre.
SZOLGÁLAT FELADATA
Tájékoztatás:
 • Mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, melyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával.
 • Más intézményekben folyó családtervezési, pszichológiai, nevelési egészségügyi tanácsadás igénybevételének lehetőségeiről, ennek céljáról és feltételeiről.
 • Az aktuális szabadidős programokról.
Ügyintézés:
 • A támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutásban.
 • Szükség esetén kezdeményezzük a támogatás megállapítását.
 Családgondozás:
 • Krízisintervenció
 • Életvezetési tanácsadás
 • Kommunikációs problémák kezelése
 • Családlátogatás
Egyéb szolgáltatás:
 • Nyári gyermekétkeztetés
 • Prevenciós célú szabadidős tevékenységek és nyári táborok szervezése
 • Pszichológiai tanácsadás elérése
 • Jogi segítségnyújtás elérése
 • Felügyelt kapcsolattartás biztosításának elérése
Adományok fogadása és kiközvetítése:

Köszönettel tartozunk azoknak a jó szándékú embernek, akiknek adományai révén tudunk ruhát, cipőt, játékot, tartós élelmiszert, ágyneműt, bútorzatot és egyéb használati cikkeket az arra rászoruló gyermekeknek, egyéneknek, családoknak juttatni.

Információ szolgáltatás
 • Tájékoztatást a szociális-, gyermekvédelmi-, családtámogatási-, egészségügyi-, nyugdíjbiztosítási- és egyéb ellátások elérhetőségéről, igénybevételének feltételeiről.
 • Igény esetén a nyomtatványok kitöltésében segítségnyújtás.
Segítő beszélgetés

Amikor úgy érzi, hogy valamely problémájában nem találja a megoldást, „egy helyben topog”, lehet, hogy egy megértő, elfogadó szakember segítségével tovább tud lépni.

Családsegítés

Meghatározott ideig tartó folyamatos segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását jelenti annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylő család képessé váljon problémái megoldására, pl.

 • Családok összetartó erejének megőrzése, támogatása.
 • Átmenetileg sérült, vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítése.
Tanácsadás tartós munkanélküliek számára
 • segítünk feldolgozni a tartós munkanélküliségből fakadó lelki, mentális problémákat,
 • segítséget nyújtunk álláspályázatok, motivációs levelek megírásában
 • tájékoztatást nyújtunk az induló képzésekről, segítséget nyújtunk az Önnek legmegfelelőbb képzés kiválasztásában
 • ellátjuk a rendszeres szociális segélyben, valamint rendelkezésre állási támogatásban részesülő aktívkorú nem foglalkozottak együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat
Adományok gyűjtése, közvetítése

A háztartásokban feleslegessé vált

 • ruhaneműket összegyűjtjük, s egyéni kiadással, valamint ruhabörzék tartásával kiosztjuk,
 • bútorokat és használaton kívüli háztartási gépeket a rászoruló igénylők számára kiközvetítjük.

Várjuk továbbra is felajánlásaikat elérhetőségeinken!

 

JELZŐRENDSZER
A jelzőrendszer tagjai:

Gyvt.17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
b)a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
c)a köznevelési intézmények,
d)a rendőrség,
e)az ügyészség,
f)a bíróság,
g)a pártfogó felügyelői szolgálat,
h)az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
i)a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
j)az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
k)a munkaügyi hatóság,
l)a javítóintézet,
m)a gyermekjogi képviselő,
n)a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
o)az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

(2)Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek

a)jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,
b)hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

(2a)A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli.

A jelzőrendszert alkotó személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni!

A család-és gyermekjóléti szolgálat a hozzá érkező jelzéseket fogadja, és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz.

2017.09.14.

Megszakítás

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás