+3676/424-133

pmhivatal@tiszaalpar.hu

TISZAALPÁR

NAGYKÖZSÉG

TOP-3.1.1-Belterületi kerékpárút hálózat fejlesztés


Belterületi kerékpárút hálózat fejlesztés valósult meg Tiszaalpáron

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00019 kódszámú, pályázat keretén belül kerékpárforgalmi útvonal kialakítását valósíthatta meg.
A mintegy 430 millió Ft támogatásból megépült kerékpárút fő célja a település külterületi részeinek belterülettel való összekötése, a településrészek közötti biztonságos kerékpáros megközelítés biztosítása.
A nyomvonal kezdete a Polyákfalui településrésznél a 4625 jelű út 49+757 km szelvény jobb oldalán található, majd egy újonnan kialakított kerékpáros vasúti átjárón keresztül a vasút mellett önálló kerékpárútként folytatódik a Balassa utcáig, mintegy 1110 méter hosszan.
A település belterületi szakaszain nyitott kerékpársávok kerültek kijelölésre, részben nemesített útpadka kiépítésével kiegészülve.
A kerékpárút hálózat második szakaszát érintő hosszabb önálló vonalvezetésű nyomvonala a település másik végén, a József Attila utca végétől a Csongrádi úton az 5+348 km szelvényig épült ki.
Egy harmadik irányba tartó szakasz a Csokonai és az Alkotmány utcákat is keresztező Bajcsy-Zsilinszky utcán kialakított nyitott kerékpársávval, valamint nemesített útpadkával került kialakításra. A Bajcsy-Zsilinszky utca végétől önálló nyomvonalon kiépített kerékpárút a település kül- és belterületét elválasztó tábláig Alkotmány utca, valamint vasút között található, majd egy forgalomlassító sziget kialakításával, a 4625-ös számú utat keresztezve az út túloldalán Matic Kft-ig készült el, segítve az ott dolgozók biztonságos közlekedését.
A beruházás során 5073 m önálló nyomvonalon vezetett kerékpárút, 2146 m hosszon nemesített útpadka épült, míg 825 m hosszban nyitott kerékpársáv kijelölésére került sor.

A megvalósult fejlesztéssel Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat környezetvédelmet is szem előtt tartva a helyi közlekedés fejlesztését, a kerékpárosok biztonságos közlekedését szeretné támogatni.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető:
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
Telefon: +36 76 424 133
E-mail:pmhivatal@tiszaalpar.hu

2023.07.04.

Megszakítás