+3676/424-133

+3676/424-012

pmhivatal@tiszaalpar.hu

TISZAALPÁR

NAGYKÖZSÉG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról szóló és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/1992.(VIII.07.) Ör. számú rendelet rendelkezéseinek megfelelően a   80/2021.(VIII.19.) Kth. számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére   A vagyontárgy adatai:  
Hrsz Terület (m2) Megnevezés Cím Kikiáltási ár Megjegyzés
197 499 Kivett kultúrház 6066 Tiszaalpár, Bethlen G. u. 3. 14.700.000,-Ft
  Az ingatlan vételárát 27 % ÁFA terheli. A pályázatot szabályosan benyújtóknak, a pályázati kiírásban részletezett feltételek szerint, a bontás alkalmával árverés megnyitásával lehetőségük van ajánlatuk módosítására. A pályázati eljárást nyilvános. Pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szól 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3.§. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet. Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel szemben fennálló tartozása van.
  1. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:
Az ajánlatok benyújtásának helye: Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.). Az ajánlatok benyújtásának határideje:
  1. október 15. (péntek) 12.00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatokat érvényesen benyújtani zárt borítékban “ PÁLYÁZAT A TISZAALPÁR 197 HRSZ-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA ”  szöveg borítékon való feltüntetésével lehet.  A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Hiánypótlásra nincs lehetőség. Az ajánlatokat 1 eredeti példányban, magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a tiszaalpári 197 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát fenntartja a teljes vételár kifizetéséig, csak ezt követően járul hozzá a nyertes pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap. A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási-ára 5 %-ának megfelelő összegű pályázati biztosítékot: 735.000,- Ft- ot, azaz Hétszázharmincöt forintot kell megfizetniük az Önkormányzat Fókusz Takarékszövetkezet Tiszaalpári Fiókjánál vezetett 51700179-10205086-os számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre, a nyeretlen pályázó részére pedig 30 napon belül a megadott számlára visszafizetésre kerül. Amennyiben a pályázat elbírálását követően a nyertes pályázónak felróható okból hiúsul meg az adásvételi szerződés megkötése, a pályázó elveszíti a pályázati biztosíték összegét. Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó a pályázati biztosítékot elveszíti.
  • Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
–           A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:  a.) természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, b.) jogi személy esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét, hiteles kivonatot a cégnyilvántartásba bejegyzett adatairól, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát. –           A pályázó pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú árajánlatát az ingatlanra, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételár kifizetését milyen formában valósítja meg. Amennyiben a vételár teljes összege egyösszegben kerül kifizetésre, akkor a nyertes pályázó a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. Amennyiben a pályázó a vételár kifizetését részletekben vállalja, abban az esetben 7.000.000,-Ft-ot, azaz Hétmillió Ft-ot még ez év végéig, a fennmaradó összeget pedig részletekben, de maximum 5 év alatt kell kifizetni. –           A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal. –                A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. –          Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését. –          A pályázati biztosíték befizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát, –    A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul. –    A pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincsen köztartozása, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben sincs fennálló tartozása. Az ajánlatételi határidő lejártát követően a bontásig a pályázó ajánlatát nem módosíthatja, és hiánypótlásra lehetőség nincs!
  1. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja, az ajánlatok elbírálása:
Az ajánlatok felbontásának helye: Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.). Az ajánlatok felbontásának ideje és módja: Az ajánlatok felbontására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésének keretében kerül sor. A bizottsági ülés időpontja a honlapon lesz elérhető; valamint külön értesítjük azokat a pályázókat, akik az értesítési címüket pályázati dokumentációjukban feltüntetik. Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg. A versenyeztetési eljárás menete: 1/         Pályázatok bontása; a pályázók megnevezése, az ajánlati ár ismertetésével a nyilvános    ülés keretében 2/    A pályázatok formai ellenőrzése zárt ülés keretében 3/    A Bizottság ülésének harmadik, szintén nyilvános szakaszában ismertetésre kerül az ellenőrzés eredménye, és az érvényes pályázatot benyújtóknak az árverés szabályai   szerint lehetőségük van ajánlatuk módosítására. Előtte az árverés levezetője ismerteti a   licitálás szabályait. A licit mértéke: 100.000,-Ft. A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget háromszor bejelenti és közli, hogy a pályázatot a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el. A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül. Az ajánlatok elbírálása: A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-selő-testülete az ajánlattételi kötöttség időtartamán belül (90 nap) megtartott –  rendes ülésén kerül sor. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult az ajánlatok elbírálására, és a legmagasabb ajánlatot tevő pályázóval fogja a szerződést megkötni.
  1. Az adásvételi szerződés megkötésének feltételei:
A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az Önkormányzat adásvételi szerződést köt. A szerződéskötést, az adásvétellel kapcsolatos feladatokat Vevőnek kell intéznie. A döntésből eredő következmények, és az adásvétellel kapcsolatos minden költség a Vevőt terhelik. A szerződéskötés helye: Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatni fogjuk a szerződéskötés időpontjáról.
  1. A pályázat visszavonásának feltételei:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 30 napon belül írásbeli értesítést kap. A pályázattal kapcsolatban további információ: Dr. Menyhárt Anett jegyzőnél érhető el. Telefonszám: 0670/442-3158 Tiszaalpár, 2021.  szeptember hó 27  nap  

2021.09.27.

Skip to content

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás