Kategóriák
Közérdekű

Térítési díjak befizetésének időpontja 2020. -December

2020. December 9 – 10  8:00-14:30.

Helye: a PIAC épülete.

Pótbefizetés ugyan itt:

2020. December 17 8:00-14:30.

Felhívás: A koronavírus járványra való tekintettel legyenek szívesek csak a megadott időpontban megoldani a befizetést!

Kategóriák
Közérdekű

ELFOGADTA A PARLAMENT AZ ŐSTERMELŐI, CSALÁDI GAZDASÁGI RENDSZER ÉS AZ AGRÁRADÓZÁS REFORMJÁT

Jövő évtől kedvezőbb működési és adózási környezetben folytathatják tevékenységüket az őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások, miután a Parlament 174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett törvénytervezetet.

 

A Parlament 2020. november 17-én 174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett, az Agrárminisztériummal, a Pénzügyminisztériummal és az Igazságügyi Minisztériummal közösen kidolgozott törvénytervezetet, amely új alapokra helyezi a mezőgazdasági működési formákat, megreformálja a családi gazdaságokat, egyszerűsíti, és az eddiginél is kedvezőbbé teszi az adózási rendszert.

A törvény 2021. január 1-jén lép hatályba. Jövő évtől három szervezeti forma mentén alakul a családi gazdaságok szabályozása. Ezek az őstermelők, az őstermelők családi gazdaságai (ŐCSG) és a családi mezőgazdasági társaságok (CSMT).

Őstermelők

Kibővül az őstermelők tevékenységi köre, összhangban a földforgalmi törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységekkel. Az ezekből származó bevétel a teljes őstermelői bevétel 25%-át teheti ki.

Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér felére, megközelítőleg 1 millió forintra nő azon értékhatár, amelyet el nem érő éves bevétel esetén a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell jövedelmet megállapítania, azaz nem kell személyi jövedelemadó bevallást készítenie. Ezen értékhatáron felül az őstermelők kétféle adózás – az átalányadózás és a tételes költségelszámolás – közül választhatnak.

Átalányadózás esetén az eddigi 8 millió forintos kvázi adómentes határ az éves minimálbér ötszörösére, megközelítőleg 10 millió forintra nő. A következő lépcsőfok ennek a kétszerese, a jelenlegi minimálbérrel számolva körülbelül 20 millió forint – eddig van lehetőség kedvezményes átalányadózásra. Ennél nagyobb árbevételnél már tételes költségelszámolásra kell áttérni. Kedvező változás, hogy az adómentes sáv átlépése esetén csak az afeletti összegre vetítve kell megfizetni az adót. Az őstermelői tevékenységgel összefüggésben folyósított támogatások nem minősülnek bevételnek, azok adómentessé válnak.

A kistermelői rendelet hatálya alatt tevékenykedők is részesülhetnek az őstermelők számára nyújtott kedvezményekből. Esetükben őstermelői (nem kiegészítő) tevékenységnek minősül a termékfeldolgozás – így nem számít majd bele a 25%-os bevételi korlátba –, ha saját maga dolgozza fel a saját gazdaságában előállított alapanyagot, és az a kistermelői rendeletben szabályozott mennyiséget nem haladja meg.

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)

A jelenlegi közös őstermelői tevékenység és a családi gazdaság egyesített formája az őstermelők családi gazdasága, jövő évtől ez a működési forma áll rendelkezésre a közösen tevékenykedő hozzátartozók számára. Adózásuk az őstermelőknél megszabott értéket többszörözi a résztvevők számával, a kedvezményes adózás felső értékhatára viszont nem haladhatná meg a 4 személyre számított összeget, tehát jelenleg a megközelítőleg
80 millió forintot.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)

Új minősítő kategória jön létre a társasági formában működő gazdaságok számára. A minősítést azon gazdasági társaság, szövetkezet, vagy erdőbirtokossági társulat kaphatja meg, aminek tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak, valamint kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytatnak. A minősítést a NAK-nál kell majd kérelmezni. A CSMT-k tagjai számára a termőföld-adásvételeknél és -haszonbérleteknél kedvező elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőség biztosított.

 

A gazdasági társaságokból – függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e CSMT-minősítéssel vagy sem – adófizetés kötelezettsége nélkül kivehető a normatív támogatásként kapott összeg, a saját földért kapott bérleti díj, és a társaság által legalább 15 évig használt föld vételára vagy tőketörlesztése. Az ilyen módon mentesített jövedelem ugyanazon gazdaság esetén adóévenként nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

Az egyes működési formákról és adózásukról bővebb információ a NAK portálján érhető el.

A NAK online rendezvényekkel, emellett a közeljövőben kiadvánnyal, külön honlappal, videókkal, kalkulátorral segíti tagjai tájékozódását, eligazodását, hogy megtalálják a számukra legkedvezőbb működési formát.

 

Kategóriák
Közérdekű

Könyvet karácsonyra

Kedves Tiszaalpári Lakosok és Tiszaalpárhoz kötődő Állampolgárok!

Tiszaalpár és környékének természeti sokszínűségét bemutató ismeretterjesztő fotóalbum jelent meg ebben az évben Molnár Péter – Bártol István: Ezerarcú Tisza mente Tiszaalpár és környéke címen.

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam a fotóalbumot, mely Karácsonyra értékes, maradandó ajándék lehet családtagjaiknak, barátaiknak.

November 23-tól december 22-ig 3500 Ft-os kedvezményes áron vásárolható meg a fotóalbum a Polgármesteri Hivatalban Török Annamária ügyintézőnél. Kérjük időpont egyeztetését a 06-76-424-133 / 102-es melléken.

Az adventi időszakra Márai Sándor szavaival kívánok Önöknek boldog várakozást:

„Van-e érzés, mely forróbban és sejtelmesebben megdobogtatja az emberi szívet, mint az ünnep és a várakozás izgalma?”

 

Üdvözlettel: dr. Vancsura István polgármester

Kategóriák
Közérdekű

Volánbusz zrt.:Tervezett menetrend módosítás 2020. december 13-tól

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk 2020. december 13-tól az Önök települését érintően
menetrend módosítások bevezetését kezdeményezi a szolgáltatást megrendelő Innovációs és
Technológiai Minisztériumnál.

5100 Csongrád – Csongrád-Bokros – Tiszaalpár autóbuszvonalon

• Tiszaalpárról iskolai előadási napokon 7:35 órakor Bokrosra új járat indul.

• Bokrosról iskolai előadási napokon 8:00 órakor Tiszaalpárra új járat indul.

• Bokrosról iskolai előadási napokon 12:55 órakor Csongrád, megyehatárig közlekedő járat az utasforgalom hiánya miatt megszűnik.

• Csongrád megyehatártól iskolai előadási napokon 13:00 órakor Bokrosra közlekedő
járat az utasforgalom hiánya miatt megszűnik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Kategóriák
Közérdekű

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Lakosság!

A Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás határozatlan ideig a koronavírus miatt szünetel.

 

Haladéktalan esetben kérjük a következő telefonszámot hívja a 06-76-424-133 telefonszámot.

 

A Polgármesteri Hivatal a Dózsa György utca felől megközelíthető a mozgáskorlátozottak számára is fenntartott hátsó bejárón keresztül. Ez az ajtó is zárva van, csengő használatával tud jelezni a hivatali munkatárs számára.

 

Feltudja venni a kapcsolatot a Hivatallal, az Önkormányzattal a pmhivatal@tiszaalpar.hu e-mail címen keresztül is.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az E-önkormányzat portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő települések ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.

Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.

A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható.

Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint a Művelődési Ház, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2., valamint a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 2020. november 11-ével zárva

 

Az ügysegédi ügyfélfogdás szünetel, további információt talál a csatolmányban.

 

A Falugazdász továbbra is a Művelődési Ház emeleti irodájában fogadja az ügyfeleit, előzetes telefonos időpontegyeztetés alapján.

 

Tiszaalpár, 2020. november 11.

Tisztelettel:

Vancsura István

     polgármester

Kategóriák
Közérdekű

Térítési díjak befizetésének időpontja 2020. -November

2020. November 11 – 12  8:00-14:30.

Helye: a PIAC épülete.

Pótbefizetés ugyan itt:

2020. November 26 8:00-14:30.

Felhívás: A koronavírus járványra való tekintettel legyenek szívesek csak a megadott időpontban megoldani a befizetést!

Kategóriák
Közérdekű

Térítési díjak befizetésének időpontja 2020. -Október

2020. Október 13 – 14  8:00-14:30.

Helye: a PIAC épülete.

Pótbefizetés ugyan itt:

2020. Október 28 8:00-14:30.

Felhívás: A koronavírus járványra való tekintettel legyenek szívesek csak a megadott időpontban megoldani a befizetést!

Kategóriák
Közérdekű

Bursa Hungarica pályázati felhívás

 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához, és az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan (BURSA-2020A), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (BURSA-2020B).

  • Az „A” típusúpályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezőhátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  • „B” típusúpályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezőhátrányos szociális helyzetű – a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett – pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű nappali tagozatos alapképzésben kívánnak részt venni.

Benyújtandó iratok:

  • eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről (csak az „A” típusú pályázatnál)
  • igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

A pályázat benyújtásának módja és határidejea pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER – Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1..) 9. számú irodájában, Turiné dr. Borvák Erzsébet aljegyzőnél egy példányban – a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt – kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázat elbírálásának módja és határidejeAz ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.

A támogatás havi összegét – a benyújtott pályázatok ismeretében – pályázónként állapítja meg Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. december 4-ig.

Az önkormányzat döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan 2020. december 8-ig értesíti a pályázókat.

 

Kategóriák
Közérdekű

BÜSZKE VAGYOK ARRA, AMIT ELÉRTEM

Bársony Anett a lovak szerelmese. Sok-sok év kitartó munkájával egy közkedvelt lovas farmot épített fel Tiszaalpáron. Nemrégiben girdán lovakat vásárolt, hogy segítse ennek a kitűnő fajtának a megmaradását. A megszállottság kezdetéről, mindennapjairól beszélgettünk vele.

– Honnan az indíttatás, a lovak szeretete?

– Kicsi gyerekkoromban, amikor még nem volt lovunk, csodálattal figyeltem ezeket a gyönyörű állatokat. Ma sem tudom, hogy honnan eredt ez a vonzódás. Később autodidakta módon tanultam meg a lovak ápolását, gondozását. Van, amit jobban csinálok, van, amit rosszabbul, de ma már a szakirodalomban, az interneten beszerezhető ismeretekkel is tökéletesítem a tudásomat. Eleinte voltak, akik nem értették, hogy mit keresek ebben a szakmában lovas felmenők híján, és ennek hangot is adtak. Akkor ez nagyon fájt, de szerencsére hamar túltettem magam az előítéleteken, és még a karikás ostor használatát is kitanultam. Ma már büszke vagyok arra, amit elértem. Tízéves voltam, amikor először volt saját lovunk. Ma 22 éves, és a legjobb terápiás paripánk. Aki a nyergébe ül, azzal úgy bánik, mint a hímes tojással.

– Mi a legfontosabb, amit tudni kell a lóról?

– A világ egyik legintelligensebb élőlénye, én mindent meg akarok tudni róluk. Sajnos ma kicsit úri hobbi a tartása, ami alatt azt értem, hogy sokan vesznek lovat, és kellő odafigyelés nélkül gondozzák. Ha nem tetszik a viselkedése, egyszerűen lecserélik, megválnak tőle. Ez a hozzáállás számomra idegen. Én családtagként tekintek a lovaimra.

– Jól érzékelem a hölgyek növekvő szerepét a lovas szakmában?

– Talán a nőknek nagyobb igénye van arra az érezelem és intuíció központú kapcsolatra, ami a ló és az ember viszonyát jellemzi. Egy olyan világban, ahol mindenki a telefonjára fordítja a figyelmét, és alig van kommunikáció, ez elérhetetlenül távolinak tűnhet. A lovak megtanulják a mi nyelvünket, nekünk pedig kötelességünk megérteni az ő nyelvezetüket. Minden ló egyéniség. Csinos lovam például odabújik hozzám, becsukja a szemét, szívemre rakja az orrát. Én pedig megölelgetem, megpuszilgatom. A lánya már más egyéniség. Ő úgy mutatja ki a szeretetét, hogy áll, néz rám, és jelzi, hogy „na, jó, most már szeretgethetsz”.

– Nemrégiben vásárolt három girdánt. Mit tudnak az új lovai?

– Egy álom vált valóra ezzel. És egy hatalmas munka is megkezdődik, aminek nagyon komoly hagyományai vannak. Tovább vinni ennek a gyönyörű és intelligens magyar fajtának a felkészítését sportcélokra, hatalmas öröm a számomra. Ezzel ugyanis hozzájárulhatunk a fennmaradásához. Amikor elkezdtem lovagolni, találkoztam egy volt huszártiszttel. Ő mesélte, hogy azok a huszárok, akik girdánnal lovagoltak a harcba, nagyrészt haza is térhettek. A többiek közül sokan nem voltak ilyen szerencsések. Nagyon sok jó tulajdonsággal vannak megáldva ezek a lovak, ami lenyűgöző fajtatörténettel párosul. Az 1800-as években tenyésztették ki, a világháborúban nagyon megcsappant az állomány és veszélyeztetett fajta lett. Szerencsére, ma már több van belőlük. Kitartó, szívós, fordulékony és gyors lovak.

– Hogyan alakulnak manapság a hétköznapjai?

– Óvodás koromtól hű akartam maradni vágyaimhoz: lovakkal akartam foglalkozni, és ettől később sem tágítottam. Nem voltak anyagi lehetőségeim arra, hogy lovakat vásároljak, önálló farmot építsek, de nem adtam fel. Bíztam benne, hogy ha igazán hiszünk valamiben, az úgy lesz. És az én életemben úgy is lett.

Mindennapjaimban működtetem a lovas farmomat, lovagoltatást, kocsikázást kínálok az érdeklődőknek, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Emellett táborokat szervezek és az utánpótlásról is igyekszem gondoskodni. Egy jó ideje velem dolgozik már Kis-Baranyi Eszter, aki szinte biztos, hogy elkötelezett és jó lovásszá válik.

Kategóriák
Közérdekű

“BÁCS-KISKUNBAN ITTHON VAGY!” ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Kedves Pályázó!

Szeretnéd sikeresen kezdeni az idei évet? Szakmát tanulsz és helyben boldogulnál? Mi segítünk az álmaid megvalósításában! 

Köszöntünk a  „Bács-Kiskunban itthon vagy!” című tanulmányi ösztöndíj pályázat hivatalos oldalán! A program célja, hogy a  fiatalokat anyagi támogatással segítsük abban, hogy befejezhessék tanulmányaikat, sikeresen elhelyezkedjenek és az általuk kitűzött célok valóra válhassanak. Igyekszünk továbbá a helyi vállalkozásoknak is jól képzett szakembereket biztosítani. Mindezek mellett fontos szempontnak tarjuk a fiatalok identitástudatának erősítését megyénkben, hiszen számtalan lehetőség kínálkozik a térségben számukra. 

Összesen 27 településén van lehetőség a megyei ösztöndíjprogram támogatását igényelni.

A „BÁCS-KISKUNBAN ITTHON VAGY” ösztöndíjprogram beadási határideje: 2020. október 1.

Fontos, hogy állandó lakóhellyel rendelkezz az alábbi telelpülések valamelyikén:

1. Konzorcium települései:

Tiszakécske, Lakitelek, Szentkirály, Tiszaalpár , Tiszaug – a konzorcium oldalát ide kattintva nyithatod meg.

2. Konzorcium települései:

Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Szank – a konzorcium oldalát ide kattintva nyithatod meg.

3. Konzorcium települései:

Apostag, Dunaegyháza, Kunadacs, Kunszentmiklós, Kunpeszér, Szalkszentmárton, Tass – a konzorcium oldalát ide kattintva nyithatod meg.

4. Konzorcium települései:

Drágszél, Dunapataj, Dunavecse, Harta, Homokmégy, Miske, Solt – a konzorcium oldalát ide kattintva nyithatod meg.

Bővebb információt az alábbi elérhetőségek egyikén kaphattok:

Leel-Őssy Barbara

ösztöndíj referens

E-mail: osztondij@bacskiskun.hu

Telefon:  06-30-788-9004

Sokaknak már sikerült! Te lehetsz a következő!

Sikeres pályázást kívánunk!