Kategóriák
Egyéb kategória

TOP-5.3.1

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0009 „Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc közösségfejlesztés”

 

Mi is a közösségfejlesztés?

„A közösségfejlesztés valamennyi jelentéskörében a tevékenység a szociális és állampolgári kulcskompetencia fejlesztésre irányul, akár egyénre, akár kiscsoportra, akár lokálisan, érdeklődés vagy lelki hasonlóság alapján szerveződő közösségre vonatkozzon is, a társadalmi tőke erősítését szolgálja” A közösségfejlesztési gyakorlat kialakításának egyik meghatározó személyisége, Beke Pál megfogalmazásában: „A közösségfejlesztés (…) nemcsak emberi képességfejlesztés, együttműködési készség-kialakítás, és nemcsak az együttműködés elindításának gyakorlata, hanem mindennek feltételeinek a megteremtése is azon a településen vagy abban a kistérségben, ahol az érzékelt problémák vagy az érintett személyek élnek. Ilyen értelemben a közösségfejlesztés nemcsak humán képességfejlesztő program, hanem szervezet- és intézményfejlesztési, település- és térségfejlesztési feladatokat is magában foglaló komplex tevékenység.” ( https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gfejleszt%C3%A9si-%C3%BAtmutat%C3%B3-b%C5%91v%C3%ADtett-kiad%C3%A1s_2019.pdf )

Mi a közösségfejlesztés célja?

A közösségfejlesztés célja a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése.

A végső cél, hogy mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi és társadalmi

beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására

és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre.

 

A projekt első lépéseként helyzetelemzés történt a konzorcium települési között. Megtörténtek a közösségi interjúk, beszélgetések, felmérések és ezek kiértékelései. Megírásra került a helyi cselekvési terv benne Tiszaalpár, Lakitelek, Nyárlőrinc rendezvénynaptárával. Információs pontot alakítottunk ki könyvtárunkban. Folyamatosan megrendezésre kerülnek közösségi fórumaink, rendezvényeink, akcióink, közösségi kiállításaink, tanuló köreink. Hamarosan elkészül Tiszaalpár Falukönyve benne régi emlékek, visszaemlékezések, történetek stb. Bízunk benne, hogy olyan programot tudunk nyújtani mellyel még jobban összekovácsolhatjuk közösségünket, gondolva mindek korosztályra.

 

Eddigi eseményeink:

 

 

Közösségek Hete 2019.05.09.

Közösségi kiállítás 2019.09.09

Hagyományőrző nap 2019.09.14.

Sütisütő verseny 2019.09.14.

I.Tanulókör 2019.09.27.
II.Tanulókör 2019.11.28
Virágültetési akció 2019.10.05.
III.Tanulókör 2020.06.30.
Virágos csónak közösségi akció 2020.08.10.
Közösségek Hete 2020.05.11-17.
Kerítésfestés közösségi akció 2020.08.08.
Állti jó nap 2020.09.04.
Népismereti tábor 2020.07.20-24.
Rajzpályázat 2021.02.11.

 

Kategóriák
Egyéb kategória

Magyar Falu Program

Kategóriák
Egyéb kategória Elbir hírlevelek Közérdekű Közérdekű hírek

ELBIR – bűnmegelőzési hírlevél – 2019. július

elbir-csik

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya hírlevele, amely fontos és hasznosítható megelőzési tanácsokat oszt meg Önökkel.

Kategóriák
Egyéb kategória

Pályázat: családsegítő – intézményvezető beosztásra

allas

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás intézményvezető (magasabb vezető), családsegítő beosztás ellátására pályázatot hirdet.

Részteles pályázati kiírás elérhető:
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zhxh5wk3c3

 

Kategóriák
Egyéb kategória

ASP pályázat

Kategóriák
Egyéb kategória

Címnyilvántartás változások

Tájékoztató a központi címregiszterről és a címkezelésről

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. január 1. napjától bevezetésre került az ún. Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR), melynek célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és naprakészek legyenek.

Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) írja elő. A rendelet meghatározza nemcsak azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, hanem a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett cím módosításának és törlésének szabályait is.

A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki és a KCR létrehozásával kapcsolatos feladatok teljesítése keretében a felülvizsgálattal érintett címek esetében a feladatok ellátását írta elő.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 25/2013. (XII. 02.) számú önkormányzati rendelete határozza meg helyi szinten a házszám-megállapítás szabályait, amelyekre ugyancsak mindenképpen figyelemmel kell lenni a munkafolyamat ellátása során.

A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése.

Ezek során megállapításra kerül a házszámok helyes sorrendje. Házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra, illetve amennyiben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám módosítása szükséges. A címkezelési eljárás következtében a címekben (közterület elnevezésében, házszámban stb.) bekövetkezett változásról a Polgármesteri Hivatal az illetékes hatóságot (Kormányablakot) határozatban értesíti. A lakcímkártyák ily módon szükségszerű cseréjére minden esetben illetékmentesen kerül sor.

Címváltozás esetén:
1. Az ingatlanba bejelentett lakcímmel rendelkező személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes. Kérjük a Lakosokat, hogy csak azután menjenek be az eljáró ügyintézőhöz a lakcímkártya cseréje miatt, miután arról az eljáró ügyintéző értesíti Önöket.

2. A személyazonosító igazolványt nem kell cserélni, mert abban nincs feltüntetve lakcím.

3. A jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány (forgalmi engedély) cseréje nem szükséges, ebbe – kérelemre – illetékmentesen bejegyzik az új címet.

4. A szolgáltatói szektor (pénzintézet, távközlési szolgáltató, pénztárak, biztosítók) felé a változást Önöknek kell jelezniük.

5. Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles ezt ügyfélkapun keresztül a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes.

6. A közművek (víz, gáz, villany szolgáltatók) felé a változást a Polgármesteri Hivatal írásban jelzi.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a címkezelés keretében – felsőbb jogszabályi rendelkezések által – kötelezően elvégzendő háttérmunka folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetők lesznek ezen a honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Kategóriák
Egyéb kategória

Térítési díjak befizetésének időpontja 2018. januárjában

A térítési díjak befizetésének időpontja:

2018. január 15 és 16 8:00-14:30.

Helye: a PIAC épülete.

Pótbefizetés ugyan itt:

2018. január 30 8:00-14:30.

Kategóriák
Egyéb kategória Közérdekű Közérdekű hírek

Meghívó: Babakiállítás Tiszaalpár 2017

BABAKIÁLLTÁS TISZAALPÁR 2017-page-001

Kategóriák
Egyéb kategória

Tanyavíz vizsgálat

Tisztelt Asszonyom/Uram!

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Tanyafejlesztési program keretében támogatást nyert a tanyák fúrt kútjai vizének vizsgálatára.

Amennyiben Ön is szeretné, hogy kútja vizének minősége ingyenesen bevizsgálásra kerüljön, kérjük, az alábbi jelentkezési lapot szíveskedjen kitölteni és eljuttatni hozzánk 2018. január 10-ig

 

Kategóriák
Egyéb kategória

Térítési díjak befizetésének időpontja 2017. decemberében

A térítési díjak befizetésének időpontja:

2017. december 12 és 13 8:00-14:30.

Helye: a PIAC épülete.

Pótbefizetés ugyan itt:

2017. december 20 8:00-14:30.