Kategóriák
Közbeszerzés Közérdekű Szerződések - közbeszerzés

HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

/ Óvoda beruházás projekt vezetése./

[prettyfilelink size="119.1 KiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/2-onkormanyzat/rendeletek/koztisztviselok_juttatasairol_19-2013_(09-25)/2015-04_(02-17)_koztisztviselok_juttatasairol_mod_l150217.pdf" newwindow=”true” type="pdf"]2015 04 (02 17) Koztisztviselok Juttatasairol Mod L150217[/prettyfilelink] [prettyfilelink size="109.6 KiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/2-onkormanyzat/rendeletek/koztisztviselok_juttatasairol_19-2013_(09-25)/7_kepviselo-biz.tag-tiszteletdij-mod..pdf" newwindow=”true” type="pdf"]7 Kepviselo Biz Tag Tiszteletdij Mod.[/prettyfilelink]
Kategóriák
Közbeszerzés Közérdekű Szerződések - egyéb

Nyomtató Kkt.

A “Tiszaalpári Hírmondó” nyomdai költsége.

[prettyfilelink size="142.6 KiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/5-mozaik/esemenyek/2012/meghivo.pdf" newwindow=”true” type="pdf"]Meghivo[/prettyfilelink]

 

Kategóriák
Közbeszerzés Közérdekű Szerződések - egyéb

Növényvédő és Kártevőirtó Kft.

Fertőzésmentesség fenntartása.

[prettyfilelink size="293.4 KiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/5-mozaik/esemenyek/2012/2012marcius15.pdf" newwindow=”true” type="pdf"]2012marcius15[/prettyfilelink]

Kategóriák
Közbeszerzés Közérdekű Szerződések - közbeszerzés

Nyilas Gábor tervező

/Óvoda beruházás engedélyes terveinek elkészítése./

[prettyfilelink size="358.7 KiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/2-onkormanyzat/rendeletek/koztisztviselok_juttatasairol_19-2013_(09-25)/rend_3_2016.pdf" newwindow=”true” type="pdf"]Rend 3 2016[/prettyfilelink]

Kategóriák
Pályázat

Óvoda projekt

Tiszaalpár Nagyközség
,,Jövő-Esély Program a tiszaalpári gyermekekért” c. projektje
(DAOP-2007-4.2.1/2F)

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata európai uniós pályázati támogatásból valósítja meg a Napközi Otthonos Óvoda fejlesztését.

A projekt időtartama: 2009. 01. 30 – 2010. 12. 31.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 200.000.000 forint. Kedvezményezett: Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósul meg.

A projekt célja a településen szétszórtan elhelyezkedő, tárgyi és infrastrukturális feltételeket tekintve a jogszabályi előírásoknak meg nem felelő óvodaépületek kiváltása egy korábban iskolai oktatás célját szolgáló épület átépítésével, fejlesztésével, bővítésével. Az átépítés megfelel a teljes körű akadálymentesítés követelményeinek. A projekt révén megvalósíthatóvá válik a szakmai és fenntartási szempontból racionális működtetés, nevelésbe vonhatók a jelenleg óvodába nem járó 3 év feletti halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.

A képviselő-testület 2007. márciusában határozatot hozott, mely szerint első ütemben a leginkább elavult épületek kiváltására (Alkotmány és Munkácsy utca) kerüljön sor a gyermeklétszám miatt megüresedő Tiszaújfalui iskola átalakításával.

A projekt műszaki tartalma: az épületben a jelenlegi iskolai térbeosztás megváltoztatásával csoportszobák, egyéni fejlesztő szobák kialakítása, felújítás (szükség szerinti festés, burkolás), nyílászárócsere és gépészeti felújítás történik. A projektfejlesztés magába foglalja az udvar kialakítását, ahol környezetbarát anyagokból játszótér épül.

Közreműködő szervezetek:

VÁTI Kht. Szegedi Területi Iroda, 6722 Szeged, Gogol u. 3.    www.vati.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség   www.nfu.hu

 

Tiszaalpár Nagyközség alapfokú oktatási intézményének (óvodájának) infrastrukturális fejlesztés kivitelezésére.

Ajánlattételi felhívás(2009.05.25.)

Megismételt, ajánlattételi felhívás. (2009.07.17.)

Tájékoztatás a megismételt eljárás eredményéről(2009.10.31)

[prettyfilelink size="78.8 KiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/2-onkormanyzat/rendeletek/kozmuvelodesi_feladatok_07-2006_(03-31)/rend_kozmuv_egys.pdf" newwindow=”true” type="pdf"]Rend Kozmuv Egys[/prettyfilelink]

[prettyfilelink size="74.4 KiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/2-onkormanyzat/rendeletek/2018._evi_koltsegvetesi_rendelet/1.sz_.-melleklet.pdf" newwindow=”true” type="pdf"]1 Sz Melleklet[/prettyfilelink]

[prettyfilelink size="3.2 MiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/2-onkormanyzat/rendeletek/2012_evi_koltsegvetes_02-2012_(02-24)/2013-13_(05-02)_2012_evi_zarszamadas_l130502.pdf" newwindow=”true” type="pdf"]2013 13 (05 02) 2012 Evi Zarszamadas L130502[/prettyfilelink]

[prettyfilelink size="3.4 MiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/2-onkormanyzat/rendeletek/hulladekgazdalkodasi_terv_18-2004.x.15/18-2004.X.15.-Hulladekgazdalkodasi-terv.pdf" newwindow=”true” type="pdf"]18 2004 X.15 Hulladekgazdalkodasi Terv[/prettyfilelink]

[prettyfilelink size="820.5 KiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/2-onkormanyzat/rendeletek/2012_evi_koltsegvetes_02-2012_(02-24)/2013-06_(03-01)_2012_evi_koltsegvetes_mod_l130301.pdf" newwindow=”true” type="pdf"]2013 06 (03 01) 2012 Evi Koltsegvetes Mod L130301[/prettyfilelink]

Kategóriák
Közbeszerzés Közérdekű Szerződések - egyéb

Pro-Régió Bt.

A várossá nyilvánítás dokumentációjának összeállítása.

[prettyfilelink size="72.9 KiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/5-mozaik/esemenyek/2014/meghivo_heb_140806.pdf" newwindow=”true” type="pdf"]Meghivo Heb 140806[/prettyfilelink]

Kategóriák
Közbeszerzés Közérdekű Szerződések - közbeszerzés

Euro M Érték Pénzügyi Tanácsadó és Befektető Kft.

Megbízási szerződés.

/ Szennyvíz projekt közbeszerzési tevékenységeinek ellátása. /

[prettyfilelink size="130.3 KiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/2-onkormanyzat/rendeletek/2007_evi_koltsegvetes_01-2007_(02-28)/007_zarsz_14_mell2007.pdf" newwindow=”true” type="pdf"]007 Zarsz 14 Mell2007[/prettyfilelink] [prettyfilelink size="77.9 KiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/2-onkormanyzat/rendeletek/2007_evi_koltsegvetes_01-2007_(02-28)/003_zarsz_9_10_mell2007.pdf" newwindow=”true” type="pdf"]003 Zarsz 9 10 Mell2007[/prettyfilelink]
Kategóriák
Közbeszerzés Közérdekű Szerződések - közszolgáltatás

Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.

Szilárdhulladék-gazdálkodási közszolgáltatás ellátása.

[prettyfilelink size="227.6 KiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/5-mozaik/esemenyek/2014/plakat_tekeros_2014.pdf" newwindow=”true” type="pdf"]Plakat Tekeros 2014[/prettyfilelink]

Kategóriák
Közbeszerzés Közérdekű Szerződések - egyéb

”CAMINUS” Zrt.

Fűtéstechnikai rendszer megvalósítás, bérleti díj.

[prettyfilelink size="34.8 KiB" src="https://tiszaalpar.hu/dokumentumok/dokumentumtar/5-mozaik/esemenyek/2012/meghivo_.pdf" newwindow=”true” type="pdf"]Meghivo[/prettyfilelink]