Kategóriák
Közérdekű

Újabb enyhítések jönnek a kormányhivatali ügyintézésben is

 

A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően hétfőtől újabb enyhítések jönnek a kormányhivatali ügyintézésben is. Időpontfoglalás nélkül is lehetséges 2020. május 25-től a kormányhivatali ügyintézés a tizenkilenc megyében. A fokozatosan bevezetett enyhítéseknek köszönhetően hétfőtől a veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok cseréjét már előzetes bejelentkezés nélkül lehet intézni Budapesten is. A járványügyi helyzettől függően azonban továbbra is kiemelt fontosságú az egészség védelmét szolgáló óvintézkedések betartása.

A tizenkilenc megyében 2020. május 25-től visszaáll a járványügyi veszélyhelyzet előtt megszokott ügyintézési rend, vagyis előzetes időpontfoglalás nélkül is felkereshetők a megyei kormányablakok és kormányhivatali ügyfélszolgálatok, mint például a családtámogatási ügyfélszolgálat. Budapesten a legtöbb ügy esetében továbbra is szükséges az előzetes időpont-egyeztetés, de a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok cseréjét hétfőtől már a fővárosban is szabadon lehet intézni.

Az ügyfelek és ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák egészségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfelelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az ügyfelek csak korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszkban, egymástól megfelelő (1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak a kormányablakban és egyéb ügyfélszolgálati ügyfélterekben.

Amennyiben nem okmányügyintézés céljából kívánják felkeresni a kormányablakokat, úgy Budapesten továbbra is interneten vagy a 1818-as telefonszámon lehet időpontot foglalni. Az álláskeresők számára továbbra is rendelkezésre állnak az elektronikus ügyintézési lehetőségek.

Fontos kiemelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép segítségével is intézhető a megújult magyarorszag.hu (mo.hu) oldalon. Kérjük, a kényelmes ügyintézés érdekében látogasson el a www.mo.hu honlapra.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kategóriák
Pályázat

Magyar Falu Program RKI. (6066 Tiszaalpár ,Szent István u. 3.)

 

MFP_logo

TISZAALPÁRI Római Katolikus Plébánia (6066 Tiszaalpár, Szent István u. 3.)

 Magyar Falu Program MFP-FVT/2019 Egyházi közösség tulajdonában levő temetők fejlesztése

Nyertes pályázat

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat alapján a Magyar Falu Program MFP-FVT/2019 kódszámú felhívás keretén belül pályázatot hirdetett egyházi közösség tulajdonában levő temetők fejlesztése céljából. A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken lévő történelmi egyházak számára működő temetők fejlesztésének támogatására.

A Tiszaalpári Római Katolikus Plébánia I. (6066 Tiszaalpár, Szent István utca 3.) a 3.447.927 Ft vissza nem térítendő támogatásból 2020. május 19 és 20. között tiszaalpári Kinizsi utcai temető belső, a ravatalozóhoz vezető útját újítatta fel. A meglevő burkolat javítást követően egy új aszfaltréteget kapott, így a régi, balesetveszélyes út biztonságosabbá vált.

 

Tiszaalpár, 2020.május 22.

 

Kéri Vencel s.k.

      Plébános

Kategóriák
Pályázat

Magyar Falu Program RKII. (6067 Tiszaalpár, Rákóczi utca 17.)

 

MFP_logo

TISZAALPÁRI Római Katolikus Plébánia (6066 Tiszaalpár, Szent István u. 3.)

 Magyar Falu Program MFP-FVT/2019 Egyházi közösség tulajdonában levő temetők fejlesztése

Nyertes pályázat

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat alapján a Magyar Falu Program MFP-FVT/2019 kódszámú felhívás keretén belül pályázatot hirdetett egyházi közösség tulajdonában levő temetők fejlesztése céljából. A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken lévő történelmi egyházak számára működő temetők fejlesztésének támogatására.

 A Tiszaalpári Római Katolikus Plébánia II. (6067 Tiszaalpár, Rákóczi utca 17.) is nyertes pályázatot tudhat magáénak: az Ady Endre utcai temető fejlesztésére 3.881.683 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, amelynek segítségével a belső út új aszfaltréteget kapott, valamint a ravatalozó előtti kisebb terület is aszfaltozásra került. Az újfalui temetőben a 24 férőhelyes gránit urnaoszlop is elkészült, támogatva a temetkezések e módját is.

 

Tiszaalpár, 2020. május 22.

Kéri Vencel s.k.

     Plébános

 

 

Kategóriák
Közérdekű

Pályázat: pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda – Tiszaalpár

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda – Tiszaalpár

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. június 15- 2022. június 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Középiskola/gimnázium

Elvárt kompetenciák:

         haladó szintű számítógépes ismeretek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Mária nyújt, a 06/76/424-940 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda – Tiszaalpár címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2020. , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

         Elektronikus úton Kiss Mária részére a ovodavezeto@tunderrozsaovoda.hu E-mail címen keresztül

         Személyesen: Kiss Mária, Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.tiszaalpar.hu – 2020. május 22.

         www.tunderrozsaovoda.hu – 2020. május 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában – külön indoklás nélkül – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályáztató sikeres pályázat esetén 3 hónap próbaidőt tűz ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Kategóriák
Közérdekű

Eboltás

eboltás-page-001

Kategóriák
Közérdekű

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL

kizárólag háztartási vízszükségletet kielégítő kút esetében

 A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint „A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges :

  • a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
  • aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • ac) nem gazdasági célú vízigény;
  • b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
  • c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.”

Tájékoztatjuk, hogy a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig tart.

Minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges.

fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt dokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. sz. melléklet II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma szerint.

Fontos, hogy a beadott dokumentáción a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 13. §-ban megjelölt szakember nyilatkozata szükséges.

Fúrt kútnál magánszemély esetében a jegyzői engedélyes talajvízre, parti szűrésű vízre szűrőzött kúthoz NEM kell tervezői végzettség, NEM kell MMK tagság elég, ha a dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá.

Ásott   kút   engedélyezéséhez,   fennmaradási   engedély   ügyintézéséhez NEM  kell   kútfúró végzettség, e kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti, és aláírhatja.

Kategóriák
Közérdekű

Közösségek Hete

„Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2020.05.11-17-ig újra részt vesz a Közösségek Hete országos rendezvénysorozaton „Egymástól távol, de mégis együtt” mottóval.

Idén a szokásoktól eltérően, virtuális módon, a közösségek fontosságára, a közösség megtartó erejére hívjuk fel a figyelmet. Olyan videókkal szeretnénk ösztönözni a lakosságot, melyek segíthetnek megkönnyíteni az otthon töltött időt.  A kisfilmek különböző területeket érintenek, mint például: sütemény sütés, virágültetés/kertészkedés, sport, kézműveskedés.

 Amennyiben valamelyik videó elnyerte tetszésüket, bátran csatlakozzanak a felhíváshoz! Ha Ön is kedvet kapott az egyik kisfilm láttán, és kipróbálná, rövid videós vagy fényképes üzenetben ossza meg velünk kommentben vagy küldjék el az alábbi  e-mail címre :ivicznetta@tiszaalpar.hu .

A Közösségek Hete programsorozat előfutárjaként, Tiszaalpár is feldíszítette májusfáját/reményfáját, melyre folyamatosan érkeznek a pozitív üzenetek.

Májusfánk a központban megtekinthető és továbbra is várjuk a pozitív gondolatokat, üzeneteket hiszen a jelenlegi helyzetben fontos a kapcsolattartás, összetartás.”

Közösségek Hete videólink: https://www.youtube.com/channel/UCVPUZflheW_OYM_iZ7_-8lw/featured

Kategóriák
Közérdekű

Térítési díjak befizetésének időpontja 2020. -Május

2020. Május 12 8:00-14:30.

Helye: a PIAC épülete.

Pótbefizetés ugyan itt:

2020. Május 28 8:00-14:30.

Felhívás: A koronavírus járványra való tekintettel legyenek szívesek csak a megadott időpontban megoldani a befizetést!

Kategóriák
Közérdekű

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatom a település családjait, hogy a Nagyközségben található játszóterek megnyitásra kerültek, azok használhatóak a biztonsági és a veszélyhelyzeti szabályok betartásával

 

Megnyitásra kerültek a sportpályák is, melyeken a sportolás biztosított, nézők azonban nem lehetnek jelen.

 

Tiszaalpár, 2020. május 04.

                                                                             Vancsura István

                                                                                polgármester

 

Kategóriák
Közérdekű

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL: madárinfluenza miatt elrendelt megfigyelési körzet

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, mint eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság, meghoztam az alábbi határozatokat:

 

 

2020. április 29. nappal Bács-Kiskun megyében a madárinfluenza miatt elrendelt megfigyelési körzetet az alábbi településekre kiterjedően állapítom meg a mellékelt térkép szerint: